חיפוש

ניתוח שוק ובחירת שוק מטרה

חברות הזנק, חברות שמנסות לעשות את צעדיהן הראשונים בחדירה לשוק, עליהן להכין תכנית מקיפה להיערכות שיווקית, לקבל החלטה על בחירת שוק המטרה, לבצע ניתוח והיכרות עם הסביבה העסקית הבינלאומית. השלבים מומלצים לניתוח שוק ואיתור שוק מטרה: איסוף מודיעין איתור מידע על שוק המטרה; המניעים; החסמים; הזדמנויות ואתגרים; מתחרים לסוגיהם; פוטנציאל שוק (פוטנציאל שוק ריאלי ואופטימלי); צמיחה באחוזים CAGR - Compound Average Growth Rate; מחזור חיי פלח השוק (ורטיקל) בכל טריטוריה (עוברי, צמיחה, בוגר ודועך). כיצד? מכינים בריף (תקציר) מה מטרת המחקר?, פוטנציאל שוק לפי מדינות/מדינת היעד, מילות מפתח מובילות שתוכלנה לסייע במיקוד המחקר, טרמינולוגיה מתאימה לשוק, דוגמא/ות לחברה מובילה בתחום, שחקנים, ערוצי הפצה - מה מקובל בשוק, שי

ההבדל בין פוטנציאל שוק אופטימלי לריאלי

ישנו בלבול בהבנת ההבדל בין שני סוגי פוטנציאל שוק אופטימלי וריאלי, זאת בעיקר בשל חוסר הבנה של השניים. התייחסות לפוטנציאל האחד ולא אחר יכול להביא להצגת נתונים שגויים ולקבלת החלטות שיכולות לגרום לאיתור שוק מטרה לא נכון, לכניסת העסק לקשיים, שלא לומר לאיבוד אחיזת שוקל ו/או כניסה של מתחרים חדשים נוספים. החלטתם להציג את הנתונים/תחזיות להנהלה, למשקיעים פוטנציאליים או לשת"פ - ודאו שאתם מגיעים מוכנים אחרת יכול להצביע עליכם כלא מביני עניין.... פוטנציאל שוק אופטימלי (Addressable Market) טומן בחובו את סך פוטנציאל השוק בטריטוריה מסוימת. האם נכון להציג פוטנציאל זה בעת כתיבת תחזית מכירות ו/או תכנית עבודה? - השאלה בפני מי אתה מציג? כן, באם מציגים למשקיעים פוטנציאלים ולקרנות הון סיכון עם הסתייגות בשני פרמטרי

RGB total Strategy, 32 Menachem Begin St., Kiryat Ono, Israel , 5552369

© rgbtotal.com כל הזכויות שמורות ל 

050-5609909