top of page

ניהול צוות בשעת חירום


בעתות משבר/מלחמה מועלות שאלות קשות בכל הנוגע לניהול עסקים. ההחלטה להמשיך לקיים ״עסקים כרגיל״ אינה קלה; השיקולים המעורבים בכך רבים, וחלקם הגדול אינו רציונלי אלא אמוציונלי.כיצד ניתן לקיים עסק בעת משבר? ובפרט, כיצד ממשיכים לדרבן את צוות העובדים בשעת חירום?

עסקים קטנים ובינוניים, חברות ומנהלים מתייחסים לקיום עסק בשעת חירום כמשבר או שבר. בתחילה ההתייחסות למצב החירום היא של הדחקה. דמיון רב למצב אבל, ״חרב עליי עולמי״, ״לסגור ולמכור״, התייחסות פסימיסטית למצב. לאחר ״תהליך האבל״ התמונה מתחילה להתבהר, המצב קשה אך לא קטסטרופלי כפי שחשבנו בתחילה. לאחר שיחות במספר מעגלים (משפחה, חברים, ספקים, לקוחות, קריאה ברשתות חברתיות) ניתן להפנים שמצבם של עסקים אחרים קשה יותר משלך. האור בקצה המנהרה שהמעסיק רואה משרה אווירת עידוד.

מנקודה זו נכנסת רוח גבית להתנהלות העסק. שלב זה כרוך בסביבה תומכת וקיום דיאלוג והקשבה בין העובדים, המנהלים ובעלי עניין. באמצעות ראיה מפוקחת, מנהל/ת חכם/ה ישתפו את הצוות בצעדים שיש לנקוט על מנת להפוך מצב חירום להזדמנות.

שלוש העצות שיעזרו למנהלים לרתום את הצוות לשיפור ושימור העסק במצב חירום:

שיתוף

שתפו את העובדים עם המצב הקיים, תארו להם את התמונה האמתית וגרמו לשיח מניע לתוצאות חיוביות. עובדים זקוקים לסביבה תומכת על מנת להיות יצרנים ומועילים. הדבר נכון על אחת כמה וכמה בעתות משבר. ניהול צוות בעתות משבר מחייב הקשבה ודיאלוג רציף בין ההנהלה לעובדים. שוחחו עם העובדים, הסבירו על המיגון במקום העבודה ורעננו נהלים לשעת חירום. אפשרו לעובדים להתעדכן במידע בערוצי החדשות השונים גם בשעות העבודה - אי הידיעה עלולה לפגוע בפרודוקטיביות של הצוות הרבה יותר משיטוט קצר באתרי חדשות.

שייכות

תוצאת תהליך השיתוף תרתום את הצוות בעת חירום - ומחוץ לו - להרגיש שייכים, להרגיש חלק מהארגון המוביל לשלב הבא. שייכות מושגת בזכות שיתוף הצוות בתהליכים העוברים על העסק: החלטה לקיים מכירה מיוחדת, צמצום בשעות הפעילות, העברת מקום הפעילות בשל איום, ועוד. גם אם הצוות לא באמת שותף פעיל בקבלת ההחלטות, עצם השיתוף בתהליך ולא רק מתן עובדה מוגמרת יסייע ללכידות.

מחויבות

להרגיש חלק מן הארגון משמע להיות מחויב לארגון. הדבר מתבטא בנטילת יוזמה גם מחוץ לגבולות התפקיד. בהתנהלות עסקית רגילה, שאינה במועד חירום, זהו תהליך טבעי המתרחש בארגון. בשעת חירום קשה יותר לאגד את הכוחות, ואנשים נוטים להתנתק מהמסגרות הרגילות אליהן הם מחויבים בשל פגיעה במורל ובשגרת היומיום ועלייה ברמת החרדה.לסיכום, כמנהלים עליכם לפעול כדי ליצור מחויבות מוגברת בקרב הצוות: יזמו פרויקטים מיוחדים, האצילו סמכויות או מנו אחדים מהצוות לתפקיד גיוס תרומות לאלו המצויים תחת איום. העצמת המחויבות תתבטא בשטח בהגדלת מכסת השעות, רמת יזמות ופרודוקטיביות גבוהה של עובדים, ושמירה על שגרת עבודה.


נמצאים במצב של אי ודאות - שיחת ייעוץ חינם של 15 דקות, מוזמנים להתקשר לגדי 050-5609909. מוזמנים לשתף ולפרגן בלייק.


247 צפיות
bottom of page